3987 Kilometer aan gemarkeerde wandelroutes in Noord-Holland, een mijlpaal en een uitdaging tegelijk.

‘Het belang van recreatieve routenetwerken is algemeen erkend: routenetwerken maken landschap goed toegankelijk, dragen bij aan spreiding van toeristen en recreanten, en geven een impuls aan de lokale economie. Maar nog veel belangrijker: goede routenetwerken en voorzieningen stimuleren mensen te gaan wandelen, fietsen en varen. Meer beweging en buiten zijn draagt bij aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Routenetwerken zijn daarmee maatschappelijk hoogrenderende (nuts)voorzieningen geworden’, aldus Han Bruggink, manager van het Routebureau Noord-Holland.

Sinds 2017 mag ik meewerken aan het bekender maken van het NoordHollandpad waardoor ik het plezier van wandelen zelf heb ontdekt. Ook ben ik mij bewuster geworden dat het maken en beheren van wandelroutes lange termijn commitment vereist van provincie en gemeentes.

Daarom een shout-out naar alle routemakers, terreinbeheerders, beleidsmedewerkers én het Routebureau Noord-Holland die het wandelen via keuzepunten, LAW’s en andere gemarkeerde routes tot een groot plezier maken en ons zo de verhalen van onze mooie provincie laten ontdekken.

#wandelen #wandelnetwerknoordholland #noordhollandpad